Reklama hráč LED zobrazovacie riešenie

- Sep 11, 2017-

Reklama hráč LED zobrazovacie riešenie

Reklama Player je šikovný prístroj novej generácie. Tvorí systém vysielania kompletnú reklamu, spolu s terminálu softvérové riadenie, sieťové informácie prenosovej sústavy a koncových ovládanie multimédií. Dokáže zobraziť obrázky, text, video, plug-in (počasie, výmenný kurz, atď.). To sa používa hlavne pre šírenie informácií a reklama v budovách, čerpacie stanice, banky, výstavy, staníc, spoločenstiev, KTV a tak ďalej.

CHARAKTERISTIKA

transmission

prenos

rýchle prenosy

avoid_wiring

elektroinštalácie

Vedenie voľného

cog

Nastavenie

Inteligentné nastavenie pre aplikáciu

play

hrať

Automatického prehrávania, načasovanie hry

diaplay_clear

displej

hrať plynulo, jasný obraz

automatic_detection

Kontrola

Automatická kontrola

DIAGRAM

industries Itemindustries Itemindustries Itemindustries Itemindustries Itemindustries Itemindustries Itemindustries Item


logo