Auto-kalibrácia LED displej riešenia

- Sep 11, 2017-

Autokalibračné riešenie je kalibračné riešenie pixelov za pixel vyvinuté na údržbu obrazoviek LED. Kalibračný koeficient vykazuje vlastnosť každého modulu / pixelu, preto je možné vybaviť každý modul s pamäťou na zaznamenanie jeho kalibračného koeficientu.

Karta prijímača teda môže čítať koeficient priamo z modulu na opravu pixelu. A už nie je potrebné vykonávať kalibráciu pre celú obrazovku, keď je potrebné vymeniť modul.

Vlastnosti

diagram