Kreatívne LED zobrazovacie riešenie

- Sep 12, 2017-

Kreatívne LED zobrazovacie riešenie

DIY modelovanie, ľubovoľný tvar,Svojvoľné Plot bodov dajte visiableKreatívne LED displeje