Dvojité režimy LED displej Riešenie

- Sep 11, 2017-

V reálnych aplikáciách zákazníci sú v prospech LED displeja nielenže má dobrú flexibilitu a zobrazovací efekt ako synchrónny systém, ale je tiež ľahko ovládateľný ako asynchrónny systém. ERALED vyvíja i5A-F, kartu s dvojitým režimom, ktorá umožňuje k dispozícii synchrónny aj asynchrónny systém a tieto dva režimy možno bez problémov prepnúť. Široko používaný v športových udalostiach, reklame, showroomoch, značkách atď. · Vnútorná pamäť s 2Gbit pre offline hranie.

· Asynchrónny režim môže byť použitý samostatne alebo ako zálohovanie pre synchrónny systém, ak dôjde k poškodeniu signálu.

· Podpora HD odosielateľa, kaskáda medzi kartami odosielateľa a super veľkým LED displejom.

20141202180770577057.jpg