Pevnom mieste Media LED zobrazovacie riešenie

- Sep 12, 2017-

Pevnom mieste Media LED zobrazovacie riešenie

Správa skupiny prostredníctvom internetu,

Obchodné partnerstvo s inzerát agentov,
Výpočet poplatkov, načasovanie a údržba reklám inteligentne.