Diaľnica LED zobrazovacie riešenie

- Sep 12, 2017-

Diaľnica LED zobrazovacie riešenie

Publikovať informácie o stave a porušenie prevádzky

Mŕtvy pixel detekcie

Auto-porucha alarm
Kompatibilný s protokolom NTCIP