Jednoduché riešenie správy clusteru s LED displejom

- Sep 12, 2017-

Jednoduché riešenie správy clusteru s LED displejom

Úvodné riešenie

V množstve 20 kusov obrazovky s podmienkou LAN, odporúčame použiť samostatnú verziu softvéru s pohodlným, rýchlym a rýchlym odosielaním program rýchlosti.Tiež užívateľ môže skontrolovať výsledok prevádzky.

Systémový diagram
Výhoda riešenia

Pohodlné: priateľské ovládacie rozhranie, výsledky v reálnom čase na displeji LED. Skráťte dobu výstavby, čas ladenia a tréningový čas.


Zabezpečenie: interné operácie LAN môžu znížiť riziko zabezpečenia dát; súčasne podporuje editáciu programov, správu publikácií, nastavenie parametrov.

 

Zabezpečenie údajov: poskytovanie spravovania používateľov na vysokej úrovni a poskytovanie súborov na ukladanie diskových polí na zaistenie bezpečnosti používateľov