2010 Shanghai World Exhibition Gangsu Hall LED displej

- Sep 15, 2017-

2010 Shanghai svetovej výstavy Gangsu hall LED displej