Hebei Hotel pripevneným inštaláciu LED displej

- Sep 14, 2017-

Hebei Hotel pripevneným inštaláciu LED displej

Displej typu: P4

Rozlíšenie: 3328 * 1152

1479389885469.jpeg

1479389908871.jpeg