Bežnej ZŠ 3D LED displej

- Sep 20, 2017-

Bežnej ZŠ 3D LED displej: bežné základné školy

Displej typu: P4

Rozlíšenie: 2560 * 800

~~JC{1}N]0_4HK1)~)2N$ES.png