Strom múdrosti kreatívne LED displej

- Sep 15, 2017-

Strom múdrosti Creative LED displej

Displej typu: P8

Rozlíšenie: 4800 * 944